Menedzsment Campus Kompetencia Központ

Kompetencia Központ vezetője: Dr. habil. Dőry Tibor
E-mail cím: doryti@sze.hu
Telefonszám: +36-30-949-3818
Honlap: mc.sze.hu
üres.jpg
A Kompetencia Központ általános bemutatása 
A Menedzsment Campus küldetése a térség és Magyarország vállalkozásai verseny- és innovációképességek fejlesztése kutatási, képzési és szolgáltatási tevékenységekkel, melyeket önállóan és partnerségben is végez. A Központ célja, hogy hozzájáruljon a családi vállalkozások szerepének stratégiai szintre emeléséhez Magyarországon és mérhető hatást gyakoroljon a magyar családi vállalkozások fejlődésére, versenyképességük növeléséhez, gazdasági hozzájárulására, hatékonyságára, eredményességére és fenntarthatóságára. Emellett szintén kiemelt célkitűzés a vállalkozások szélesebb körben vett környezetét meghatározó innovációs és vállalkozói ökoszisztémák főbb jellemzőinek, összetevőinek és fejlesztési lehetőségeinek feltárása és elemzése. A Központ feladata kutatási és oktatási tevékenységek megvalósítása az induló (start-up) vállalkozások, családi vállalkozások és az egészségtechnológiai innováció területén, valamint a kutatási eredmények gyakorlati átadása, szolgáltatások nyújtása az érintettek számára.
A Kompetencia Központ fő tevékenységei

Startup vállalkozások elemzése: A vállalkozói csapatok megalakulásának és a korai fázisú vállalkozások sikerének vizsgálata a Hungarian Startup University Program (HSUP) mintáján. A kutatás fő kérdései:

  • milyen jellemzőkkel bírnak a magyar egyetemeken születő diákvállalkozói projektek és csapatok?
  • Hogyan segítheti a vállalkozás-oktatás a sikeres (diák)vállalkozások születését?
Családi vállalkozás kutatás: Központunk fontos célkitűzése, hogy kutatásainkkal hozzájáruljunk a családi vállalkozások szerepének stratégiai szintre emeléséhez és hazai fejlesztési programok megalapozásához. Ennek egyik iránya a hazai családi vállalkozások fejlődésének, növekedésének és nemzetközi terjeszkedésének, valamint a generációváltással kapcsolatos kihívásaik vizsgálata, másrészt olyan hazai és nemzetközi benchmarking modellek feltárása és közreadása, amelyeket a hazai vállalkozások adaptálni tudnak.
A Kompetencia Központ kutatási területei
Családi vállalkozások elemzése,
Induló, start-up és spin-off vállalkozások kutatása,
Vállalkozói és innovációs ökoszisztémák vizsgálata,
Egészségtechnológiai innováció vizsgálata.
A Kompetencia Központ szolgáltatásai​
Hallgatói innovációs projektek
FORTH
Venture building
Startup és spin-off cégek vezetőinek, fejlesztőinek mentorálása
Marketing és nemzetköziesítési stratégia kidolgozása
Szakpolitikai "think tank" funkció
Pályázatok 
Pályázat azonosítója Pályázat neve Link
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00019 A tudáshasznosítást célzó innovációs ökoszisztéma fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen. https://palyazat.sze.hu/2019-1-2-1-egyetemi-oko-2019-00019
GINOP-2.3.4-15-2016-00003 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ a Széchenyi István Egyetemen (5. alprojekt - KKV-k nemzetközi versenyképességét támogató szolgáltatások fejlesztése, és Menedzsment Campus részprojektek). https://palyazat.sze.hu/ginop-2-3-4-15-2016-00003-1
A Kompetencia Központ vezetői​
Név Beosztás E-mail cím
Dr. habil. Dőry Tibor Kompetencia Központ tudományos vezető, igazgató doryti@sze.hu
A Kompetencia Központ munkatársai​
Név Beosztás E-mail cím
Dr. Rámháp Szabolcs Szenior kutató ramhap@sze.hu
Makai Attila Lajos Kutató, PhD hallgató makai.attila.lajos@sze.hu
Bavlsík Richard Junior kutató, PhD hallgató bavlsik.richard@sze.hu
Dr. Susana Perez Milicua Mendoza Szenior kutató susanamilicua@hotmail.com
A Kompetencia Központról megjelent hírek​
Cím Link
technológiatranszfer;
start-up
inkubáció
spin-off
vállalkozások
üzletfejlesztés
szellemitulajdon-kezelés
innováció
menedzsment
H2020
pályázatok
nemzetközi
projektek
közgazdaságtan
kutatások