A Taxonómia-rendelet – néhány tájékoztató gondolat

Kovács Norbert.jpgFenntarthatóság, környezeti fenntarthatóság tekintetében is érdemes a szabályozási környezetet vizsgálni, elemezni, értékelni. Az Európai Bizottság 2021 tavaszán nyilvánosságra hozta az úgynevezett Taxonómia-rendelet első változatát. Az előzmények, munkaverziók korábban is olvashatók voltak. A taxonómiai keretrendszer célja, hogy meghatározzák, mely gazdasági tevékenységek tekinthetők zöldnek, környezetvédelem szempontjából fenntarthatónak. A rendelet pénzügyi termékeket céloz, követelményeket támaszt a pénzügyi szolgáltatókkal, a kibocsátókkal és a nemzeti szabályozókkal szemben.

Kulcsszavak: Taxonómia rendelet, fenntartható fejlődés, EU

Üzleti SZEmle - 2021. június

A rendelettel kapcsolatban néhány magyar nyelvű tanulmány, cikk korábban már foglalkozott. A teljesség igénye nélkül, hármat említenénk. Dobránszky-Bartus Katalin és Krenchel Jens Valdemar a Gazdaság és Pénzügy folyóiartban megjelent cikke részletesen elemzi a rendelet célját, tartalmát. Jókuthy Lehet-e zöld a gazdasági újrakezdés? című, a Magyar Nemzeti Bank oldalán megjelent írása szintén erőteljesen támaszkodik a rendeletre, a fogalmi keretrendszerét oda vezeti vissza. Az Agrárszektorban megjelent szakcikk, amely a „Soha nem látott változás jön a magyar agráriumban: a tervek már az asztalon” címmel jelent meg, az ágazatok közül az agrárszektorral kapcsolatos célokat, szabályzókat, hatásokat tárgyalja.

A taxonómiai rendelet tehát klíma- és környezetvédelmi fenntarthatósági célokat határoz meg. A rendelet alapján egy gazdasági tevékenység akkor kaphat zöld minősítést, ha hat, előre meghatározott környezetvédelmi szempont közül legalább egynek megfelel és a többit sem sérti. A rendelet hat fő környezeti célkitűzést határoz meg:

  1. éghajlatváltozás csökkentése (mitigáció),
  2. az éghajlatváltozáshoz várható hatásaihoz való alkalmazkodás (adaptáció),
  3. a víz- és a tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme,
  4. átmenet a körforgásos gazdaságra,
  5. a szennyezés megelőzése és ellenőrzése,
  6. a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása.

A taxonómiai rendelet hibrid jogi szabályozást eredményezett. Közvetlenül ugyanis a pénzügyi szolgáltatásokat szabályozza. A közvetett cél pedig az üzleti tevékenységek pénzügyi forrásokon keresztül történő befolyásolása a kívánt környezeti fenntarthatósági célok elérése érdekében.

A Taxonómia szakértői melléklete nemzetgazdasági áganként azonosítja, hogy különböző indikátorok és küszöbértékek alapján egy adott gazdasági tevékenység mikor számít környezetbarátnak, fenntarthatónak. A melléklet fogalomrendszere és definíciói segítik a szereplőket a zöld finanszírozáshoz való hozzájutásban. A Taxonómia-rendelet az alacsony karbonkibocsátású ágazatok térnyerését támogatja és elősegíti a gazdasági szereplők „zöldülését” az átálláshoz szükséges beruházásokon megvalósításának támogatásán keresztül.

 

Források: 

Dobránszky-Bartus Katalin - Krenchel Jens Valdemar: Az EU Taxonómiai Rendelete: A befektetési tevékenységek elő, „zöld” szótára, https://bankszovetseg.hu/Public/gep/2020/392-419%20Dobranszky%20K.pdf 

Jókuthy Laura*: Lehet zöld a gazdasági újrakezdés? https://www.mnb.hu/letoltes/jokuthy-laura-zold-taxonomomia.pdf

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/852 RENDELETE (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról

Taxanomy report – Technical Annex, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf

Soha nem látott változás jön a magyar agráriumban: a tervek már az asztalon, https://www.agrarszektor.hu/agrarpenzek/soha-nem-latott-valtozas-jon-a-magyar-agrariumban-a-tervek-mar-az-asztalon.26822.html

Összeállította:

KOVÁCS NORBERT

Ph.D., egyetemi docens 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék 

kovacsn@sze.hu